Poľnohospodárske družstvo - PD Košeca, a.s.

Spoločnosť PD Košeca,a.s. bola založená 1.11.2005 postupným majetkovo-právným vysporiadaním s pôvodným poľnohospodárkym družstvom.

Pozemky, na ktorých spoločnosť hospodári, sa rozprostierajú v oblasti Strážovských vrchov v okrese Ilava na katastrálných uzemiach Ilavy, Košece, Hornej Poruby, Košeckého Podhradia a Ladiec.

V súčasnosti sa spoločnosť venuje hlavne rozvoju a modernizácii jednotlivých hospodárskych dvorov,  modernizácii mechanizácie a postupov v rastlinnej výrobe za účelom zvyšovania efektivity hospodarenia pri dodržaní správnych poľnohospodárkych postupov.

V súčasnej dobe je situácia v poľnohospodárstve na Slovensku veľmi ťažká, klimatické podmienky v posledných rokoch sú veľmi nestabilné, ceny komodít každoročne klesajú, a to negativne ovplivňuje hospodárske výsledky všetkých poľnohospodárkych podnikov. Napriek tomu sa nám vďaka spoločne vynaloženému úsiliu a pracovitosťou, hľadaním nových postupov a technologií darí vytvárať stabilné prostredie a dobré hospodárske výsledky.

Rastlinná výroba spoločnosti je zameraná na produkciu velkoobjemových krmovín pre živočišnú výrobu a obnovitelné zdroje. Ďalej sa spoločnosť venuje pestovaniu obilovín a cukrovej repy.

Živočísna výroba je zameraná na chov hovädzieho dobytka s vysokou mäsovou úžitkovosťou bez trhovej produkcie mlieka a vo veľkej miere na chov oviec na produkciu mlieka a mäsa.