Kontakt

PD Košeca, a.s.

Zliechovská cesta 384
018 64 Košeca
Slovenská Republika

Tel/Fax: +421 42 462 82 36
IČO: 36 348 716
DIČ: 2022076892
IČ DPH: SK2022076892

Bankové spojenie:
UniCredit, Štefánikova 48, 917 01 Trnava
č.ú. 1043718009/1111
IBAN SK6311110000001043718009, BIC UNCRSKBX

VÚB Banka, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25
č.ú. 2076040155/0200

web: http://www.pdkoseca.eu
mail: info@pdkoseca.eu

 

Predseda
predstavenstva:

Peter CíbikVedenie spoločnosti:

Ing. Martin Prostinák

riaditeľ
+421 907 497 891
info@pdkoseca.eu

Rastlinná výroba:

Ing. Vladimír Chovanec

agronóm
+421 911 361 718
vchovanec@pdkoseca.eu

Živočišná výroba:

Ing. Martina Kičurová

hlavný zootechnik
+421 918 395 668
info@pdkoseca.eu 

Živočíšna výroba:

Matúš Goláň

zootechnik
+421 918 378 283
info@pdkoseca.eu

Účtovné oddelenie:

Ing. Zuzana Veliká

+421 918 571 135
zvelika@pdkoseca.eu

Pôdny fond:

Veronika Kalusová

+421 907 744 031
okalusova@pdkoseca.eu

Vyplácanie nájmov za pôdu:

Jozefína Kňažková

+421 918 378 228
info@pdkoseca.eu