Živočišná výroba

Živočíšna výroba je zameraná na chov hovädzieho dobytka s vysokou mäsovou užitkovostou bez trhovej produkcie mlieka a vo veľkej miere na chov oviec na produkciu mlieka a mäsa.
V súčastnosti hľadáme možnosti pre rozvoj a rozšírenie objemu a rôznorodosti ŽV. Naša spoločnosť PD Košeca a.s. pôsobí na farmách v Ladcoch, Košeci, Košeckom Podhradí a Hornej Porube.

Farma Ladce:
Farma sa využíva na chov a prezimovanie mladých jalovíc pre potreby rozširovania stáda.

Farma Košeca:
Farma sa využíva na chov a reprodukciu oviec a za účelom vypásania neprístupných lokalít.

Farma Košecké Podhradie:
Farma je orientovaná na chov hovädzieho dobytka plemena Charolayse. Ustajnené sú tu dojčiace kravy a zástavový dobytok. V súčasnosti sa aktívne pracuje na spôsobe revitalizácie a obnovy objektov z možnou podpory fondov EU.

Farma Horná Poruba:
Farma sa zaoberá výhradne chovom oviec plemien Cigaja a Lacaune, produkciou mlieka a mäsa a následne výrobou syra a syrových výrobkov. V areáli farmy sa nachádza aj predajňa syra. Momentálne sa aktívne pracuje na zvýšení produkcie syra a syrových výrobkov pre potreby nášho regiónu.